Pacific Explorer Dynamic

Fonden har fusionerat med Pacific Precious, den 18 september 2020. Läs mer om fusionen under Nyheter.

Aktuellt Produktblad med Månadsrapport

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsrapport arkiv: