Pacific Explorer Dynamic

Fonden kommer att fusionera med Pacific Precious, den 18 september 2020. Läs mer om fusionen under Nyheter.

Aktuellt Produktblad med Månadsrapport
En fond för dig som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond fokuserad mot tillväxtmarknader med flexibel risknivå som justeras efter marknadsläget

Fonden investerar i bolag över hela världen men minst 50 procent inom tillväxtmarknader och har ett dynamiskt riskmandat vilket innebär att förvaltaren aktivt väljer hur mycket risk fonden ska ha beroende på marknadsläget. Under perioder med gynnsamma utsikter kommer fonden vara mer offensiv och under sämre perioder växla över till ett mer defensivt läge. Fondens avkastning kan därmed avvika markant i jämförelse mot index. Pacific Explorer Dynamic är en aktivt förvaltad aktiefond som kännetecknas av:

 • Fritt globalt placeringsmandat med fokus på tillväxtmarknader
 • Fonden investerar i 25 till 40 kvalitetsbolag
 • Fonden har som målsättning att var till minst 90 procent investerad i aktier.
 • Fondens totala risk kan sänkas eller höjas med terminer eller liknande instrument
 • Fonden har även möjlighet att hedga valutarisk genom handel i valutaterminer
 • Förvaltarens marknadssyn och konjunkturläge utgör grund för fondens långsiktiga allokering
 • Fonden kan vara koncentrerad till en viss region eller bransch och samtidigt välja att undvika andra
 • Målet är att uppnå en hög riskjusterad avkastning.
Riktar sig till dig som
 • Söker ett långsiktigt sparande med bred riskspridning över de globala aktiemarknaderna och främst mot tillväxtmarknader
 • Vill ha en aktivt förvaltad produkt som anpassar risken efter marknadsläget för att öka möjligheterna till hög avkastning till kontrollerad risk

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om fonden

Hur investerar man?

Pacific Explorer Dynamic finns tillgänglig via nedanstående plattformar, men går även att köpa direkt via fondförvaltaren Atlant Fonder AB:

 • Avanza - Fondmarknaden - Nordnet - Max Matthiessen
 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,25 % per år samt rörlig 15 % på eventuell avkastning över fondens tröskelvärde som är 12 % + SSVX90
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9 % per år
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008014435 - Bloomberg: BBG00LBSCSV0

Månadsrapport arkiv:

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.