Pacific Explorer Dynamic

Fondförvaltare Mattias Gromark

Aktuellt Produktblad med Månadsrapport

En fond för dig som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond fokuserad mot tillväxtmarknader med flexibel risknivå som justeras efter marknadsläget

Fonden investerar i bolag över hela världen men minst 50% inom tillväxtmarknader och har ett dynamiskt riskmandat vilket innebär att förvaltaren aktivt väljer hur mycket risk fonden ska ha beroende på marknadsläget. Under perioder med gynnsamma utsikter kommer fonden vara mer offensiv och under sämre perioder växla över till ett mer defensivt läge. Fondens avkastning kan därmed avvika markant i jämförelse mot index.

Pacific Explorer - Dynamic är en aktivt förvaltad aktiefond som kännetecknas av

 • Fritt globalt placeringsmandat med fokus på tillväxtmarknader
 • Fonden investerar i 25 till 40 kvalitetsbolag
 • Fonden har som målsättning att var minst 90% investerad i aktier.
 • Fondens totala risk kan sänkas eller höjas med terminer eller liknande instrument
 • Fonden har även möjlighet att hedga valutarisk genom handel i valutaterminer
 • Förvaltarens marknadssyn och konjunkturläge utgör grund för fondens långsiktiga allokering
 • Fonden kan vara koncentrerad till en viss region eller bransch och samtidigt välja att undvika andra
 • Målet är att uppnå en hög riskjusterad avkastning.

Riktar sig till dig som

 • Behöver en fond för ett långsiktigt sparande med bred riskspridning över de globala aktiemarknaderna och främst mot tillväxtmarknader
 • Vill ha en aktivt förvaltad produkt som anpassar risken efter marknadsläget för att öka möjligheterna till hög avkastning till kontrollerad risk

Hur investerar man?

Pacific Explorer Dynamic finns tillgänglig via:

Samt alla plattformar som använder MFEX samt Nasdaq. Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC services. Fonden finns nu också på Garantum Huvudlistan.

 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,25% per år samt rörlig 15% på eventuell avkastning över fondens tröskelvärde som är 12% + SSVX90
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9% per år
 • Länk till fondbestämmelser, KIID och informationsbroschyr

Mer fondinformation

Pacific Explorer Dynamic 2018-10

Pacific Explorer Dynamic 2018-09

Pacific Explorer Dynamic 2018-08

Pacific Explorer Dynamic 2018-07

Pacific Explorer Dynamic 2018-06

Pacific Explorer Dynamic 2018-05

Pacific Explorer Dynamic 2018-04

Pacific Explorer Dynamic 2018-03

Pacific Explorer Dynamic 2018-02

Pacific Explorer Dynamic 2018-01

Pacific Explorer Dynamic 2017-12

Pacific Explorer Dynamic 2017-11

Pacific Explorer Dynamic 2017-10

Pacific Explorer Dynamic 2017-09

Pacific Explorer Dynamic 2017-08

Pacific Explorer Dynamic 2017-07

Pacific Explorer Dynamic 2017-06 juni

Pacific Explorer Dynamic 2017-05 Maj

Pacific Explorer Dynamic 2017-04 April

Pacific Explorer Dynamic 2017-03 Mars

Pacific Explorer 2017 02 februari

Pacific Explorer Dynamic 2017-01 Januari

December-2016-månadsrapport-Explorer Dynamic

November 2016 månadsrapport Explorer Dynamic

Oktober 2016 månadsrapport Explorer Dynamic

September 2016 månadsrapport Explorer Dynamic