Pacific Extraordinary Brands

Pacific Extraordinary Brands är stängd för nya investeringar och vår avsikt är att avveckla fonden. Skälet till beslutet är att storleken på fonden inte längre gör det möjligt för oss att bedriva effektiv förvaltning av fonden.

Aktuell månadsrapport
En aktivt förvaltad aktiefond fokuserad mot bolag verksamma inom konsumentprodukter i lyxsegmentet

Fonden investerar i bolag över hela världen med fokus på konsumentprodukter i lyxsegmentet. Pacific Extraordinary Brands är en aktivt förvaltad aktiefond som kännetecknas av:

 • Fritt globalt placeringsmandat med fokus på bolag i lyxsegmentet
 • Fonden investerar i 20 till 30 kvalitetsbolag
 • Fonden har som målsättning att vara minst 90 % investerad i aktier.
 • Fondens totala risk kan sänkas eller höjas med terminer
 • Fonden har även möjlighet att hedga valutarisk med valutaterminer
 • Förvaltarens marknadssyn och konjunkturläge utgör grund för fondens långsiktiga allokering
 • Målet är att uppnå en hög riskjusterad avkastning
Läs mer om fonden
Hur investerar man?

Pacific Extraordinary Brands är inte längre öppen för nya investeringar.

 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1 % per år samt rörlig 15 % på eventuell avkastning över fondens tröskelvärde 10 % + SSVX90
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9 % per år
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008014435 - Bloomberg: BBG00LFT3BC2
Månadsrapport arkiv:

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.