Pacific Extraordinary Brands

Fondförvaltare Mattias Gromark

Aktuellt Produktblad med Månadsrapport

En fond för dig som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond fokuserad mot bolag verksamma inom konsumentprodukter i lyxsegmentet

Fonden investerar i bolag över hela världen med fokus på konsumentprodukter i lyxsegmentet.

Pacific Extraordinary Brands är en aktivt förvaltad aktiefond som kännetecknas av

 • Fritt globalt placeringsmandat med fokus på bolag i lyxsegmentet
 • Fonden investerar i 20 till 30 kvalitetsbolag
 • Fonden har som målsättning att vara minst 90% investerad i aktier.
 • Fondens totala risk kan sänkas eller höjas med terminer
 • Fonden har även möjlighet att hedga valutarisk med valutaterminer
 • Förvaltarens marknadssyn och konjunkturläge utgör grund för fondens långsiktiga allokering
 • Målet är att uppnå en hög riskjusterad avkastning

Riktar sig till dig som

 • Behöver en fond för ett långsiktigt sparande
 • Vill ha en intressant nischfond som komplement i en bred fondportfölj
 • Vill ha en aktivt förvaltad produkt som anpassar risken efter marknadsläget

Hur investerar man?

Pacific Extraordinary Brands finns tillgänglig via:

Samt alla plattformar som använder MFEX samt Nasdaq. Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC services. Fonden finns nu också på försäkringsbolaget Movestic Premiumlistan.

 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1% per år samt rörlig 15% på eventuell avkastning över fondens tröskelvärde 10% + SSVX90
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9% per år
 • Länk till fondbestämmelser, KIID och informationsbroschyr

Mer fondinformation:

Pacific Extraordinary Brands 2018-10

Pacific Extraordinary Brands 2018-09

Pacific Extraordinary Brands 2018-08

Pacific Extraordinary Brands 2018-07

Pacific Extraordinary Brands 2018-06

Pacific Extraordinary Brands 2018-05

Pacific Extraordinary Brands 2018-04

Pacific Extraordinary Brands 2018-03

Pacific Extraordinary Brands 2018-02

Pacific Extraordinary Brands 2018-01

Pacific Extraordinary Brands 2017-12

Pacific Extraordinary Brands 2017-11

Pacific Extraordinary Brands 2017-10

Pacific Extraordinary Brands 2017-09

Pacific Extraordinary Brands 2017-08

Pacific Extraordinary Brands 2017-07 juli

Pacific Extraordinary Brands 2017-06 juni

Pacific Extraordinary Brands 2017-05 Maj

Pacific Extraordinary Brands 2017-04 April

Pacific Extraordinary Brands 2017-03 Mars

Pacific Extraordinary 2017 02 februari

Pacific Extraordinary Brands 2017-01 Januari

December-2016-månadsrapport-Extraordinary Brands

November 2016 månadsrapport Extraordinary Brands

Oktober 2016 månadsrapport Extraordinary Brands

September 2016 månadsrapport Extraordinary Brands