Pacific Extraordinary Brands

Fondförvaltare Mattias Gromark

Aktuell månadsrapport

En fond för dig som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond fokuserad mot bolag verksamma inom konsumentprodukter i lyxsegmentet

Fonden investerar i bolag över hela världen med fokus på konsumentprodukter i lyxsegmentet.

Pacific Extraordinary Brands är en aktivt förvaltad aktiefond som kännetecknas av

 • Fritt globalt placeringsmandat med fokus på bolag i lyxsegmentet
 • Fonden investerar i 20 till 30 kvalitetsbolag
 • Fonden har som målsättning att vara minst 90% investerad i aktier.
 • Fondens totala risk kan sänkas eller höjas med terminer
 • Fonden har även möjlighet att hedga valutarisk med valutaterminer
 • Förvaltarens marknadssyn och konjunkturläge utgör grund för fondens långsiktiga allokering
 • Målet är att uppnå en hög riskjusterad avkastning

Riktar sig till dig som

 • Behöver en fond för ett långsiktigt sparande
 • Vill ha en intressant nischfond som komplement i en bred fondportfölj
 • Vill ha en aktivt förvaltad produkt som anpassar risken efter marknadsläget

Hur investerar man?

Pacific Extraordinary Brands finns tillgänglig via:

”PPM - Pacific Fonders fonder togs under mars 2019 bort från Pensionsmyndighetens fondtorg. Pacific Fonder uppfyller samtliga nya villkor som myndigheten satt upp utom det som kräver att fonder på fondtorget ska ha minst 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför fondtorget. Följ gärna denna länk från Fondbolagens Förening som förklarar branschens syn på de nya kriterierna. Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan uppfylla även volymkravet och åter finnas valbara inom premiepensionen.”

Samt alla plattformar som använder MFEX samt Nasdaq. Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC services. Fonden finns nu också på försäkringsbolaget Movestic Premiumlistan.

 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1% per år samt rörlig 15% på eventuell avkastning över fondens tröskelvärde 10% + SSVX90
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9% per år
 • Länk till fondbestämmelser, KIID och informationsbroschyr
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008014435 - Bloomberg: BBG00LFT3BC2

Månadsrapport arkiv:

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.