Pacific Global Dynamic

Fondförvaltare Mattias Gromark

Aktuellt Produktblad med Månadsrapport:

En fond för dig som vill ha en aktivt förvaltad global aktiefond med flexibel risknivå som justeras efter marknadsläget

Fonden investerar i bolag över hela världen och har ett dynamiskt riskmandat vilket innebär att förvaltaren aktivt väljer hur mycket risk fonden ska ha beroende på marknadsläget. Under perioder med gynnsamma utsikter kommer fonden vara mer offensiv och under sämre perioder växla över till ett mer defensivt läge. Fondens avkastning kan därmed avvika markant i jämförelse mot index.

Pacific Global Dynamic är en aktivt förvaltad aktiefond som kännetecknas av

 • Fritt globalt placeringsmandat
 • Fonden investerar i 30 till 50 kvalitetsbolag
 • Fonden har som målsättning att vara minst 90% investerad i aktier.
 • Fondens totala risk kan sänkas eller höjas med terminer eller liknande instrument
 • Fonden har även möjlighet att hedga valutarisk genom handel i valutaterminer
 • Förvaltarens marknadssyn och konjunkturläge utgör grund för fondens långsiktiga allokering
 • Fonden kan vara koncentrerad till en viss region eller bransch och samtidigt välja att undvika andra
 • Målet är att uppnå en hög riskjusterad avkastning

Riktar sig till dig som

 • Behöver en fond för ett långsiktigt sparande med möjlighet till hög avkastning till kontrollerad risk
 • Bred riskspridning över de globala aktiemarknaderna
 • Vill ha en aktivt förvaltad produkt som anpassar risken efter marknadsläget

Hur investerar man?

Pacific Global Dynamic finns tillgänglig via:

”PPM - Pacific Fonders fonder kommer under 2019 troligen tas bort från Pensionsmyndighetens fondtorg. Pacific Fonder uppfyller samtliga nya villkor som myndigheten satt upp utom det som kräver att fonder på fondtorget ska ha minst 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför fondtorget. Följ gärna denna länk från Fondbolagens Förening som förklarar branschens syn på de nya kriterierna. Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan uppfylla även volymkravet och åter finnas valbara inom premiepensionen.”

Samt alla plattformar som använder MFEX samt Nasdaq. Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC services.

Mer fondinformation:

 

Pacific Global Dynamic 2019-03

Pacific Global Dynamic 2019-02

Pacific Global Dynamic 2019-01

PacificGlobal Dynamic 2018-12

Pacific Global Dynamic 2018-11

Pacific Global Dynamic 2018-10

Pacific Global Dynamic 2018-09

Pacific Global Dynamic 2018-08

Pacific Global Dynamic 2018-07

Pacific Global Dynamic 2018-06

Pacific Global Dynamic 2018-05

Pacific Global Dynamic 2018-04

Pacific Global Dynamic 2018-03

Pacific Global Dynamic 2018-02

Pacific Global Dynamic 2018-01

Pacific Global Dynamic 2017-12

Pacific Global Dynamic 2017-11

Pacific Global Dynamic 2017-10

Pacific Global Dynamic 2017-09

Pacific Global Dynamic 2017-08

Pacific Global Dynamic 2017-07

Pacific Global Dynamic 2017-06 juni

Pacific Global Dynamic 2017-05 Maj

Pacific Global Dynamic 2017-04 April

Pacific Global Dynamic 2017-03 Mars

Pacific Global 2017 02 februari

Pacific Global Dynamic 2017-01 Januari

December-2016-månadsrapport-Global Dynamic

November 2016 månadsrapport Global Dynamic

Oktober 2016 månadsrapport Global Dynamic

September 2016 månadsrapport Global Dynam