Pacific Global Dynamic

Pacific Global Dynamic är stängd för nya investeringar och vår avsikt är att avveckla fonden. Skälet till beslutet är att storleken på fonden inte längre gör det möjligt för oss att bedriva effektiv förvaltning av fonden.

Aktuell månadsrapport:
En aktivt förvaltad global aktiefond med flexibel risknivå som justeras efter marknadsläget

Fonden investerar i bolag över hela världen och har ett dynamiskt riskmandat vilket innebär att förvaltaren aktivt väljer hur mycket risk fonden ska ha beroende på marknadsläget. Under perioder med gynnsamma utsikter kommer fonden vara mer offensiv och under sämre perioder växla över till ett mer defensivt läge. Fondens avkastning kan därmed avvika markant i jämförelse mot index. Pacific Global Dynamic är en aktivt förvaltad aktiefond som kännetecknas av:

 • Fritt globalt placeringsmandat
 • Fonden investerar i 30 till 50 kvalitetsbolag
 • Fonden har som målsättning att vara minst 90 % investerad i aktier.
 • Fondens totala risk kan sänkas eller höjas med terminer eller liknande instrument
 • Fonden har även möjlighet att hedga valutarisk genom handel i valutaterminer
 • Förvaltarens marknadssyn och konjunkturläge utgör grund för fondens långsiktiga allokering
 • Fonden kan vara koncentrerad till en viss region eller bransch och samtidigt välja att undvika andra
 • Målet är att uppnå en hög riskjusterad avkastning
Läs mer om fonden
Hur investerar man?

Pacific Global Dynamic är inte längre öppen för nya investeringar.

 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Fast förvaltningsavgift 1 % samt 15 % rörlig på eventuell avkastning överstigande 10 % + SSVX90 per år
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008014435 - Bloomberg: BBG00LFT62W7
Månadsrapport arkiv:

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.