Pacific Multi Asset

Fondförvaltare Eric Strand

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:

Pacific Multi Asset steg med 1,3 procent i november, långa aktieexponeringar gick starkt

Pacific Multi Asset steg med 1,3 procent i november, vilket innebär att fonden backat med 0,8 procent sedan årets början. Under månaden har fonden haft ett positivt bidrag från långa aktieexponeringar medan defensiva placeringar givit ett nollresultat. Vad gäller börsens utveckling inleddes månaden med en kraftig nedgång men en kraftig återhämtning skedde under den sista veckan. Stöd kom från ett duvaktigt tal från Fed-chefen Powell samt förhoppningar om lättnader i det pågående men inte fullt ut eskalerande handelskriget mellan USA och Kina. På valutamarknaden noterades kraftiga svängningar där kronan stärktes och försvagades mot dollarn om vartannat för att sluta månaden 0,8 procent högre. Detta innebar att fondens valutahedge hade ett positivt bidrag under perioden. I en framåtblickande kommentar skriver fondens förvaltare Eric Strand: "Månaden slutade med en positiv förväntan på G20 mötet vilket också visade sig med en god första dag i december +0,40 procent. Således en bra start på årets sista månad. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade under en nu lite osäkrare marknad."

Publiceras av - Nyhetsbyrån Finwire - Jonathan Furelid - jonathan.furelid@finwire.se

En marknadsneutral fond som har förutsättningar att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner

 • Avkastningsmål: Riskfria räntan +5%
 • Volatilitetsmål: 6 med mjukt intervall 4-8 och hårt intervall 2-10 (2018-11: 6,26)
 • Riskklassen - skall alltså kunna variera mellan 3 och 4 - men i normalfallet vara 4
 • Korrelationsmål jmf svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30 (2018-11: 0,19)
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå

Pacific Multi Asset är en fond som kännetecknas av

 • Mål att skapa positiv avkastning oavsett utvecklingen för olika marknader
 • 3 huvudstrategier och underliggande delstrategier - som tillsammans ger fonden en stabilare utveckling
 • Minimalt överlapp (<5%) med vanliga aktiefonder
 • Avkastningsfokus i SEK, aktiva valutapositioner
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS  med säte i Sverige

Presentation

Hur investerar man?

Pacific Multi Asset finns tillgänglig via:

Samt alla plattformar som använder MFEX, Nasdaq samt Europeiska Clearstream (149597301). Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC Services.


Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar (YouTube / Podd)

Film & TV


Om Eric Strand

"Perioden som landslagsfäktare under större delarna av 80- och 90-talet med världscuptävlingar, EM, VM och OS har präglat mig med egenskaper som disciplin, fokus och målmedvetenhet. Mitt akademiska favoritämne har alltid varit matematik och då särskilt diskret matematik (algebra, sannolikhet, logik och koder) och var mitt fokus tills jag ”fastnade” i den finansiella världen och begreppen byttes snabbt ut till beta, alpha, implicit volatilitet, konsistens, hedgefonder, ETPer och portföljteori. Som motvikt till impulserna från Wall Street hittar jag en diametral kraft i min passion för yoga. Tuff fysisk yoga - en meditation i rörelse… Efter att ha arbetat med kapitalförvaltning i mer än 20 år firar jag (januari 2016) 50 med att få starta och förvalta mina två fonder: Pacific Multi Asset & Pacific Precious."

"Pacific Marknadsneutrala Fonder är Likvida Alternativa Investeringar som har mycket låg korrelation med aktiemarknaden och strategier med tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier." - Eric Strand.

Pacific Multi Asset

Fondförvaltare Eric Strand

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:

Pacific Multi Asset steg med 1,3 procent i november

Pacific Multi Asset - kommentar november - uppdateras inom kort.

Publiceras av - Nyhetsbyrån Finwire - Jonathan Furelid - jonathan.furelid@finwire.se

En marknadsneutral fond som har förutsättningar att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner

 • Avkastningsmål: Riskfria räntan +5%
 • Volatilitetsmål: 6 med mjukt intervall 4-8 och hårt intervall 2-10 (2018-11: 6,26)
 • Riskklassen - skall alltså kunna variera mellan 3 och 4 - men i normalfallet vara 4
 • Korrelationsmål jmf svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30 (2018-11: 0,19)
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå

Pacific Multi Asset är en fond som kännetecknas av

 • Mål att skapa positiv avkastning oavsett utvecklingen för olika marknader
 • 3 huvudstrategier och underliggande delstrategier - som tillsammans ger fonden en stabilare utveckling
 • Minimalt överlapp (<5%) med vanliga aktiefonder
 • Avkastningsfokus i SEK, aktiva valutapositioner
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS  med säte i Sverige

Presentation

Hur investerar man?

Pacific Multi Asset finns tillgänglig via:

Samt alla plattformar som använder MFEX, Nasdaq samt Europeiska Clearstream (149597301). Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC Services.


Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar (YouTube / Podd)

Film & TV


Om Eric Strand

"Perioden som landslagsfäktare under större delarna av 80- och 90-talet med världscuptävlingar, EM, VM och OS har präglat mig med egenskaper som disciplin, fokus och målmedvetenhet. Mitt akademiska favoritämne har alltid varit matematik och då särskilt diskret matematik (algebra, sannolikhet, logik och koder) och var mitt fokus tills jag ”fastnade” i den finansiella världen och begreppen byttes snabbt ut till beta, alpha, implicit volatilitet, konsistens, hedgefonder, ETPer och portföljteori. Som motvikt till impulserna från Wall Street hittar jag en diametral kraft i min passion för yoga. Tuff fysisk yoga - en meditation i rörelse… Efter att ha arbetat med kapitalförvaltning i mer än 20 år firar jag (januari 2016) 50 med att få starta och förvalta mina två fonder: Pacific Multi Asset & Pacific Precious."

"Pacific Marknadsneutrala Fonder är Likvida Alternativa Investeringar som har mycket låg korrelation med aktiemarknaden och strategier med tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier." - Eric Strand.