Pacific Multi Asset

Aktuellt månadsrapport:
Pacific Multi Asset är fond som har förutsättningar att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner
 • Avkastningsmål: Riskfria räntan +5 %
 • Volatilitetsmål: 6 med mjukt intervall
 • Riskklassen - skall alltså kunna variera mellan 3 och 4 - men i normalfallet vara 4
 • Korrelationsmål jämför svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå
Pacific Multi Asset är en fond som kännetecknas av
 • Mål att skapa positiv avkastning oavsett utvecklingen för olika marknader
 • 4 huvudstrategier och underliggande delstrategier - som tillsammans ger fonden en stabilare utveckling
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS  med säte i Sverige
Läs mer om fonden
Hur investerar man?

Pacific Multi Asset finns tillgänglig via nedanstående plattformar, men går även att köpa direkt via fondförvaltaren Atlant Fonder AB:

 • Avanza - Fondmarknaden - Nordnet - Max Matthiessen
 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,0 % per år samt 15 % rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008015069 - Bloomberg: BBG00LFT67M7

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Månadsrapporter arkiv

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar

Film & TV


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.