Pacific Multi Asset

Fonden fusionerades den 23 mars 2020 med Pacific Precious. Läs mer under nyheter.

 

Aktuellt månadsrapport:
Pacific Multi Asset är fond som har förutsättningar att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner
 • Avkastningsmål: Riskfria räntan +5 %
 • Volatilitetsmål: 6 med mjukt intervall
 • Riskklassen - skall alltså kunna variera mellan 3 och 4 - men i normalfallet vara 4
 • Korrelationsmål jämför svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå
Pacific Multi Asset är en fond som kännetecknas av
 • Mål att skapa positiv avkastning oavsett utvecklingen för olika marknader
 • 4 huvudstrategier och underliggande delstrategier - som tillsammans ger fonden en stabilare utveckling
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS  med säte i Sverige

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om fonden
Hur investerar man?

Pacific Multi Asset finns tillgänglig via nedanstående plattformar, men går även att köpa direkt via fondförvaltaren Atlant Fonder AB:

 • Avanza - Fondmarknaden - Nordnet - Max Matthiessen
 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,0 % per år samt 15 % rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008015069 - Bloomberg: BBG00LFT67M7

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Månadsrapporter arkiv

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar

Film & TV


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.