Pacific Multi Asset

Fondförvaltare Eric Strand

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:

Pacific Multi Asset backade 1,2 procent i mars, bra avkastning hittills i år för en försiktig hedgefond

Pacific Multi Asset backade 1,2 procent i mars, vilket medför att hedgefonden är upp fyra procent hittills i år. Förvaltaren Eric Strand skriver i en kommentar att under mars höll sig de flesta börser lugna då det inte kom så mycket nyheter, samtidigt som Brexit-frågan sköts upp till april. För fondens del gav samtliga strategier ett svagt minus under perioden, vilket medförde den första minusmånaden under 2019. "Trots det så är fyra procent för året en bra start för en försiktig hedgefond", kommenterar Strand. Inför framtiden bedömer Pacific-förvaltaren att tecken för att vi kan gå in i en svagare period för världsekonomin hopar sig. "Det blir svårare och svårare för centralbankerna att hålla uppe bubblan de själva skapat", förklarar Strand.

Publiceras av Nyhetsbyrån Finwire

En marknadsneutral fond som har förutsättningar att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner

 • Avkastningsmål: Riskfria räntan +5%
 • Volatilitetsmål: 6 med mjukt intervall 4-8 och hårt intervall 2-10 (2019-03: 6,29)
 • Riskklassen - skall alltså kunna variera mellan 3 och 4 - men i normalfallet vara 4
 • Korrelationsmål jmf svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30 (2019-03: 0,37)
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå

Pacific Multi Asset är en fond som kännetecknas av

 • Mål att skapa positiv avkastning oavsett utvecklingen för olika marknader
 • 4 huvudstrategier och underliggande delstrategier - som tillsammans ger fonden en stabilare utveckling
 • Minimalt överlapp (<5%) med vanliga aktiefonder
 • Avkastningsfokus i SEK, aktiva valutapositioner
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS  med säte i Sverige

Presentation

Hur investerar man?

Pacific Multi Asset finns tillgänglig via:

”PPM - Pacific Fonders fonder kommer under 2019 troligen tas bort från Pensionsmyndighetens fondtorg. Pacific Fonder uppfyller samtliga nya villkor som myndigheten satt upp utom det som kräver att fonder på fondtorget ska ha minst 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför fondtorget. Följ gärna denna länk från Fondbolagens Förening som förklarar branschens syn på de nya kriterierna. Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan uppfylla även volymkravet och åter finnas valbara inom premiepensionen.”

Samt alla plattformar som använder MFEX, Nasdaq samt Europeiska Clearstream (149597301). Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC Services.

 • Fonden har 0 kronor i insättningsavgift och 0 kronor i uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 0,5% per år samt 15% rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Länk till fondbestämmelser, KIID och informationsbroschyr
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008015069 - Bloomberg: BBG00LFT67M7

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar

Film & TV


Om Eric Strand

"Perioden som landslagsfäktare under större delarna av 80- och 90-talet med världscuptävlingar, EM, VM och OS har präglat mig med egenskaper som disciplin, fokus och målmedvetenhet. Mitt akademiska favoritämne har alltid varit matematik och då särskilt diskret matematik (algebra, sannolikhet, logik och koder) och var mitt fokus tills jag ”fastnade” i den finansiella världen och begreppen byttes snabbt ut till beta, alpha, implicit volatilitet, konsistens, hedgefonder, ETPer och portföljteori. Som motvikt till impulserna från Wall Street hittar jag en diametral kraft i min passion för yoga. Tuff fysisk yoga - en meditation i rörelse… Efter att ha arbetat med kapitalförvaltning i mer än 20 år firar jag (januari 2016) 50 med att få starta och förvalta mina två fonder:Pacific Multi Asset & Pacific Precious."

"Pacific Marknadsneutrala Fonder är Likvida Alternativa Investeringar som har mycket låg korrelation med aktiemarknaden och strategier med tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier." - Eric Strand