Pacific Precious

Fondförvaltare Eric Strand

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:

Pacific Precious backade 0,1 procent i mars, allt svårare för centralbankerna att upprätthålla bubbla

Pacific Precious backade 0,1 procent i mars, vilket medför att hedgefonden är upp 4,3 procent hittills i år. Förvaltaren Eric Strand skriver i en kommentar att under mars höll sig de flesta börser lugna då det inte kom så mycket nyheter. Vidare sköts Brexit-frågan upp till april. Inför framtiden bedömer Strand att tecken för att vi kan gå in i en svagare period för världsekonomin hopar sig. "Det blir svårare och svårare för centralbankerna att hålla uppe bubblan de själva skapat", förklarar förvaltaren. Fondens delstrategi med streamingbolag lyste åter i en lite svagare period för guld och silver. Fondens innehav är till största del i dollar och euro. Den dynamiska valutahedgen för att minska svängningarna/risken i fondens sammanlagda resultat bidrog negativt denna månad.

Publiceras av Nyhetsbyrån Finwire

En marknadsneutral fond som har förutsättningar att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner

 • Avkastningsmål: Riskfria räntan +10% per år över en hel konjunkturcykel
 • Volatilitetsmål: 12 med mjukt intervall 8-16 och hårt intervall 4-20 (2019-03: 11,33)
 • Riskklassen - skall alltså kunna variera mellan 4, 5 och 6 - men i normalfallet vara 5
 • Korrelationsmål jmf svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30 (2019-03: 0,01)
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå

Pacific Precious är en fond som kännetecknas av

 • Mål att skapa positiv avkastning på prisutvecklingen för ädelmetaller, oavsett riktningen
 • Ädelmetallsfond med 4 huvudstrategier och underliggande delstrategier
 • Ingen aktiv nettolång exponering mot gruvbolag inom ädelmetallsbranschen
 • Avkastningsfokus i SEK, aktiva valutapositioner
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS med säte i Sverige

Presentation

Hur investerar man?

Pacific Precious finns tillgänglig via:

”PPM - Pacific Fonders fonder kommer under 2019 troligen tas bort från Pensionsmyndighetens fondtorg. Pacific Fonder uppfyller samtliga nya villkor som myndigheten satt upp utom det som kräver att fonder på fondtorget ska ha minst 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför fondtorget. Följ gärna denna länk från Fondbolagens Förening som förklarar branschens syn på de nya kriterierna. Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan uppfylla även volymkravet och åter finnas valbara inom premiepensionen.” 

Samt alla plattformar som använder MFEX, Nasdaq samt Europeiska Clearstream (149597263). Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC services. Fonden finns även på försäkringsbolaget Movestic Premiumlistan.

 • Fonden har 0 kronor i insättningsavgift och 0 kronor i uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 0,5% per år samt 15% rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9% per år, ingen rörlig avgift
 • Länk till fondbestämmelser, KIID och informationsbroschyr
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008015077 - Bloomberg: BBG00LFT6PN6

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar

Film & TV


Om Eric Strand

"Perioden som landslagsfäktare under större delarna av 80- och 90-talet med världscuptävlingar, EM, VM och OS har präglat mig med egenskaper som disciplin, fokus och målmedvetenhet. Mitt akademiska favoritämne har alltid varit matematik och då särskilt diskret matematik (algebra, sannolikhet, logik och koder) och var mitt fokus tills jag ”fastnade” i den finansiella världen och begreppen byttes snabbt ut till beta, alpha, implicit volatilitet, konsistens, hedgefonder, ETPer och portföljteori. Som motvikt till impulserna från Wall Street hittar jag en diametral kraft i min passion för yoga. Tuff fysisk yoga - en meditation i rörelse… Efter att ha arbetat med kapitalförvaltning i mer än 20 år firar jag (januari 2016) 50 med att få starta och förvalta mina två fonder: Pacific Multi Asset & Pacific Precious."

"Pacific Marknadsneutrala Fonder är Likvida Alternativa Investeringar som har mycket låg korrelation med aktiemarknaden och strategier med tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier." - Eric Strand.