Pacific Precious

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:
Pacific Precious är en aktivt förvaltad fond som ska erbjuda en effektiv exponering mot utvecklingen på ädelmetallsmarknaden genom så fysiska positioner som möjligt
 • Volatilitetsmål: 12
 • Riskklassen - skall kan variera mellan 4, 5 och 6 - men i normalfallet vara 5
 • Korrelationsmål jämför svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå
Pacific Precious är en fond som kännetecknas av
 • Mål att skapa positiv avkastning på prisutvecklingen för ädelmetaller
 • Ädelmetallsfond med 5 huvudallokeringar
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS med säte i Sverige
Presentation
Läs mer om fonden
Hur investerar man?

Pacific Precious finns tillgänglig via nedanstående plattformar, men går även att köpa direkt via fondförvaltaren Atlant Fonder AB:

 • Avanza - Fondmarknaden - Nordnet  - Max Matthiessen
 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,0 % per år samt 15 % rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9 % per år, ingen rörlig avgift
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008015077 - Bloomberg: BBG00LFT6PN6

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Månadsrapporter arkiv

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar

Film & TV


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.