Pacific Precious

Fondförvaltare Eric Strand

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:

Pacific Precious tappade 1,6 procent i november, positioneringen i ädelmetaller ser intressant ut

Pacific Precious tappade 1,6 procent i november efter en bra månad under det oroliga marknadsklimatet i oktober. Sedan årets början har fonden backat 5,6 procent. Under månaden missgynnades fonden av sin långa exponering mot ädelmetaller. I en kommentar till Finwire säger dock förvaltaren Eric Strand att positioneringen i denna marknad ser intressant ut för en kraftig uppgång i närtid. "Commericals-positioneringar på COMEX-börsen ser mycket bra ut och frågan är om de vågar gå kort nästa uppgång nu när DOJ (Department of Justice) utreder en tidigare JP Morgan handlare för bland annat så kallad ”spoofing”. Om de inte går kort denna gång nu i december/januari så kan det bli en ordentlig short squeeze. Detta då retail/speculators sitter med riktigt stora nakna korta positioner." I den positiva vågskålen fanns fondens positionering i så kallade streaming-bolag. Även fondens valutahedge hade ett positivt resultatbidrag då dollarn, efter att ha noterat stora svängningar under månaden, försvagades med 0,8 procent mot kronan under perioden. Inför årets avslutande månad håller förvaltaren en positiv förväntansbild. "Månaden slutade med en positiv förväntan på G20 mötet vilket också visade sig med en god första dag i december +0,61%. Således en bra start på årets sista månad. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade. I princip alla faktorer talar nu för en start på en ny bull-market för ädelmetaller som hade sin baby-bull-start december 2015 och har nu konsoliderats ner för att börja sin fullt utvecklade bull-market."

Publiceras av - Nyhetsbyrån Finwire - Jonathan Furelid - jonathan.furelid@finwire.se

En marknadsneutral fond som har förutsättningar att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner

 • Avkastningsmål: Riskfria räntan +10%
 • Volatilitetsmål: 12 med mjukt intervall 8-16 och hårt intervall 4-20 (2018-11: 11,57)
 • Riskklassen - skall alltså kunna variera mellan 4, 5 och 6 - men i normalfallet vara 5
 • Korrelationsmål jmf svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30 (2018-11: 0,00)
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå

Pacific Precious är en fond som kännetecknas av

 • Mål att skapa positiv avkastning på prisutvecklingen för ädelmetaller, oavsett riktningen
 • Ädelmetallsfond med 3 huvudstrategier och underliggande delstrategier
 • Ingen aktiv nettolång exponering mot gruvbolag inom ädelmetallsbranschen
 • Avkastningsfokus i SEK, aktiva valutapositioner
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS med säte i Sverige

Presentation

Hur investerar man?

Pacific Precious finns tillgänglig via:

Samt alla plattformar som använder MFEX, Nasdaq samt Europeiska Clearstream (149597263). Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC services. Fonden finns även på försäkringsbolaget Movestic Premiumlistan.

 • Fonden har 0 kronor i insättningsavgift och 0 kronor i uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 0,5% per år samt 15% rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9% per år, ingen rörlig avgift
 • Länk till fondbestämmelser, KIID och informationsbroschyr

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar (YouTube / Podd)

Film & TV


Om Eric Strand

"Perioden som landslagsfäktare under större delarna av 80- och 90-talet med världscuptävlingar, EM, VM och OS har präglat mig med egenskaper som disciplin, fokus och målmedvetenhet. Mitt akademiska favoritämne har alltid varit matematik och då särskilt diskret matematik (algebra, sannolikhet, logik och koder) och var mitt fokus tills jag ”fastnade” i den finansiella världen och begreppen byttes snabbt ut till beta, alpha, implicit volatilitet, konsistens, hedgefonder, ETPer och portföljteori. Som motvikt till impulserna från Wall Street hittar jag en diametral kraft i min passion för yoga. Tuff fysisk yoga - en meditation i rörelse… Efter att ha arbetat med kapitalförvaltning i mer än 20 år firar jag (januari 2016) 50 med att få starta och förvalta mina två fonder: Pacific Multi Asset & Pacific Precious."

"Pacific Marknadsneutrala Fonder är Likvida Alternativa Investeringar som har mycket låg korrelation med aktiemarknaden och strategier med tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier." - Eric Strand.