Pacific Precious

Fondförvaltare Mattias Gromark

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:

Pacific Precious är en aktivt förvaltad fond som ska erbjuda en effektiv exponering mot utvecklingen på ädelmetallsmarknaden genom så fysiska positioner som möjligt

 • Volatilitetsmål: 12
 • Riskklassen - skall kan variera mellan 4, 5 och 6 - men i normalfallet vara 5
 • Korrelationsmål jmf svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå

Pacific Precious är en fond som kännetecknas av

 • Mål att skapa positiv avkastning på prisutvecklingen för ädelmetaller
 • Ädelmetallsfond med 5 huvudallokeringar
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS med säte i Sverige

Presentation

Hur investerar man?

Pacific Precious finns tillgänglig via:

”PPM - Pacific Fonders fonder togs per mars 2019 bort från Pensionsmyndighetens fondtorg. Pacific Fonder uppfyller samtliga nya villkor som myndigheten satt upp utom det som kräver att fonder på fondtorget ska ha minst 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför fondtorget. Följ gärna denna länk från Fondbolagens Förening som förklarar branschens syn på de nya kriterierna. Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan uppfylla även volymkravet och åter finnas valbara inom premiepensionen.” 

Samt alla plattformar som använder MFEX, Nasdaq samt Europeiska Clearstream (149597263). Fonden går självklart även att köpa direkt via Pacific Fonders fondbolag ISEC services. Fonden finns även på försäkringsbolaget Movestic Premiumlistan.

 • Fonden har 0 kronor i insättningsavgift och 0 kronor i uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,0% per år samt 15% rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9% per år, ingen rörlig avgift
 • Länk till fondbestämmelser, KIID och informationsbroschyr
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008015077 - Bloomberg: BBG00LFT6PN6

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Månadsrapporter arkiv

Pacific Precious 2019-05

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar

Film & TV


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.