Pacific Precious

Aktuellt Produktblad och Månadsrapport:
Pacific Precious är en aktivt förvaltad fond som ska erbjuda en effektiv exponering mot utvecklingen på ädelmetallsmarknaden genom så fysiska positioner som möjligt
 • Volatilitetsmål: 12
 • Riskklassen - skall kan variera mellan 4, 5 och 6 - men i normalfallet vara 5
 • Korrelationsmål jämför svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30
 • Fonden kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå
Pacific Precious är en fond som kännetecknas av
 • Mål att skapa positiv avkastning på prisutvecklingen för ädelmetaller
 • Ädelmetallsfond med 5 huvudallokeringar
 • Likvida innehav och daglig fondhandel
 • Transparens - UCITS med säte i Sverige
Presentation

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om fonden
Hur investerar man?

Pacific Precious finns tillgänglig via nedanstående plattformar, men går även att köpa direkt via fondförvaltaren Atlant Fonder AB:

 • Avanza - Fondmarknaden - Nordnet  - Max Matthiessen
 • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
 • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,0 % per år samt 15 % rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
 • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9 % per år, ingen rörlig avgift
 • Andelsklass A - ISIN: SE0008015077 - Bloomberg: BBG00LFT6PN6

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Månadsrapporter arkiv

Ädelmetaller - Institutioner

Ädelmetaller - Hållbarhet

Artiklar, Nomineringar

Poddar

Film & TV


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.