Atlant Precious

Pacific Precious har bytt namn till Atlant Precious.

Du hittar numer information, Produktblad och Månadsrapporter på www.atlantfonder.se

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur investerar man?

Atlant Precious finns tillgänglig via nedanstående plattformar, men går även att köpa direkt via fondförvaltaren Atlant Fonder AB:

  • Avanza - Fondmarknaden - Nordnet  - Max Matthiessen
  • Fonden har ingen insättnings- eller uttagsavgift
  • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 1,0 % per år samt 15 % rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
  • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9 % per år, ingen rörlig avgift
  • Andelsklass A - ISIN: SE0008015077 - Bloomberg: BBG00LFT6PN6

Följ länkarna nedan för ytterligare info:

Månadsrapporter arkiv