Bakgrund

Vi är ett fristående värdepappersbolag grundat 2015 med säte i Stockholm. Bolagets största ägare är ägarbolaget bakom hedgefondförvaltaren Atlant Fonder som startade 2006 som äger 49 procent. Resterande 51 procent ägs av personalen och ett fåtal externa investerare med lång erfarenhet från fondförvaltning.

Pacific ska fånga upp bra förvaltare med bra idéer och tillsammans förverkliga dessa. För att skapa långsiktiga relationer med våra förvaltare är dessa alltid delägare. Våra förvaltare är självklart investerade i våra egna fonder.

Våra fondförvaltare agerar självständigt inom sina mandat i enlighet med fondernas fondbestämmelser. Målet är att leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till våra kunder.

För att fokusera på det som vi tror vi gör bäst, nämligen förvalta fonder, så administreras fonderna av ISEC Fundservices. Fondernas förvaringsinstitut är SEB.