Legal information

Tillstånd: Bolaget har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”).

Externrevisor: Grant Thornton

Regelefterlevnad: Advokatfirman Claesson & Ståhl AB

Internrevisor: Änglarum Finanskonsult

Förvaringsinstitut: SEB

Fondhotell: ISEC Services

Information om ersättningar publiceras efter ett helt verksamhetsår.

Information om riskhantering

Information-om-likviditetsrisker-Q2-2019

Pacific Fonder AB - lämplighets- och mångfaldspolicy

Information om ersättningar_Pacific Fonder AB_2018