Direktkund

Vill du köpa Pacificfonder direkt via fondbolaget så gör du det via Atlant Fonder. Här hittar du blanketter för att Bli kund, Köp och Sälj.

För att vi ska kunna hantera ditt köp behöver vi köpblanketten, vidimerad kopia på giltig ID-handling samt en fullständigt ifylld Kundkännedom. För juridiska personer ska dessutom en kopia på registreringsbevis bifogas, ej äldre än 6 månader. För omyndig ska kopia på ID-handling avse förmyndarna. Är du kund sedan tidigare hos Atlant Fonder så går det bra att maila köpblankett och kompletterande dokument till order@atlantfonder.se. Är du ny kund vill vi att du postar blanketterna.

Betala in beloppet du önskar investera, till fondens bankgironummer. Som referens på inbetalningen anger du person-/organisationsnummer. Är du ny kund måste vi först lägga upp dig som kund innan vi kan genomföra ditt köp.

Köpblankett och kompletterande dokument måste vara oss tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag). Köplikviden måste vara på fondens konto senast kl. 16.00 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag).

Information om fonderna hittar du genom att klicka på respektive fond under - Våra fonder. Där hittar du faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för varje fond.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blanketter för privatpersoner
Blanketter för juridiska personer