Alla nyheter

18/9 2020 Genomförd fusion mellan Pacific Explorer Dynamic och Atlant Precious

Den 18  september 2020 fusionerades Pacific Explorer Dynamic med Atlant Precious. Fusionen innebär att fondandelarna i Pacific Explorer Dynamic har bytts ut mot fondandelar i Atlant Precious.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond medför det att du per automatik får andelar i den nya fonden. Värdet motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden, men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen. Läs mer om fusionen i nyheten från den 16/6 2020.

21/8 2020 Pacific Precious byter namn till Atlant Precious
4/10 2019 Pacifics fonder överlåts från ISEC Services AB till Atlant Fonder AB

Fonderna överlåts för att effektivisera administrationen. Förvaltningsinriktning eller kostnader kommer inte att förändras för fonderna. Finansinspektionen har gett sitt tillstånd till överlåtelsen per den 4 november i år. Information om exakt vad som händer har gått ut till andelsägare via de plattformar där man äger sina fondandelar och man behöver som andelsägare inte vidta några åtgärder i samband med överlåtelsen. Den information som sänds ut till andelsägare finns här: