AKTIEFOND

Vi förvaltar en aktiefond med dynamiskt riskmandat. Pacific Explorer Dynamic har sitt fokus mot tillväxtmarknader och förvaltas oberoende av index med ett flexibelt riskmandat som innebär att fonden kan ha lägre eller högre total risk än jämförelseindex. Fondens risk och avkastning kan därmed avvika avsevärt från jämförelseindex. Fonden förvaltas av Mattias Gromark.

LÄS MER

ALTERNATIVA FONDER

Vi förvaltar en ädelmetallfond med absolutavkastande mandat - Pacific Precious placerar i tillgångar som påverkas av prisutvecklingen för ädelmetaller long/short. Fonderna förvaltas sedan den 1 juni 2019 av Mattias Gromark.

LÄS MER

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.