GLOBALA AKTIEFONDER

Pacific Fonder förvaltar tre aktiefonder med dynamiska riskmandat. Pacific Global Dynamic med global inriktning, Pacific Explorer Dynamic med fokus mot tillväxtmarknader och Pacific Extraordinary Brands med fokus mot sektorn lyxkonsumtion. Fonderna förvaltas oberoende av index och har även ett flexibelt riskmandat som innebär att fonderna kan ha lägre eller högre total risk än jämförelseindex. Fondernas risk och avkastning kan därmed avvika avsevärt från jämförelseindex. Fonderna förvaltas av Mattias Gromark som har lång erfarenhet av global förvaltning. En av de globalfonder  Mattias var ansvarig förvaltare för  fram till halvårsskiftet 2015 tilldelades högsta rating hos Morningstar med 5 stjärnor våren 2015. LÄS MER

LIKVIDA ALTERNATIVA INVESTERINGAR

Pacific Fonder förvaltar två fonder med absolutavkastande mandat. Pacific Multi Asset eftersträvar att genom aktiv allokering mellan olika tillgångsslag som räntor, reala tillgångar, aktier och valuta men även genom long/short mellan tillgångsslagen uppnå absolut avkastning. PacificPrecious placerar i tillgångar som påverkas av prisutvecklingen för ädelmetaller long/short, samtidigt intas ingen aktiv nettoexponering mot guldgruvbolag. Fonderna förvaltas av Eric Strand.

 

LÄS MER