GLOBALA AKTIEFONDER

Vi förvaltar tre aktiefonder med dynamiska riskmandat. Pacific Global Dynamic med global inriktning, Pacific Explorer Dynamic med fokus mot tillväxtmarknader och Pacific Extraordinary Brands med fokus mot sektorn lyxkonsumtion. Fonderna förvaltas oberoende av index och har även ett flexibelt riskmandat som innebär att fonderna kan ha lägre eller högre total risk än jämförelseindex. Fondernas risk och avkastning kan därmed avvika avsevärt från jämförelseindex. Fonderna förvaltas av Mattias Gromark.

LÄS MER

ALTERNATIVA FONDER

Vi förvaltar två fonder med absolutavkastande mandat. Pacific Multi Asset eftersträvar att genom aktiv allokering mellan olika tillgångsslag som räntor, reala tillgångar och aktier men även genom long/short mellan tillgångsslagen uppnå absolut avkastning.

Pacific Precious placerar i tillgångar som påverkas av prisutvecklingen för ädelmetaller long/short. Fonderna förvaltas sedan den 1 juni 2019 av Mattias Gromark.

LÄS MER

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.