AKTIEFOND

Pacific Explorer Dynamic fusionerade med Atlant Precious den 18  september 2020. Läs mer om fusionen under nyheter. LÄS MER

ALTERNATIVA FONDER

Vi förvaltar en ädelmetallfond med absolutavkastande mandat - Atlant Precious placerar i tillgångar som påverkas av prisutvecklingen för ädelmetaller long/short. Fonderna förvaltas sedan den 1 juni 2019 av Mattias Gromark.

LÄS MER

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.