Våra fonder

Våra fonder spänner från globala aktiefonder till absolutavkastande strategier inom multi asset. Gemensamt för alla våra fonder är att de är; koncentrerade, aktivt förvaltade, har flexibla riskmandat och stort fokus på att leverera hög riskjusterad avkastning till våra kunder.

Ett aktivt förvaltningsmandat ger både möjligheter och risker, för att överträffa index på lång sikt så måste man avvika från mängden. Att vi är aktiva behöver inte betyda att det hög omsättningshastighet i våra portföljer, bra innehav kan behållas under lång tid medans dåliga säljs av.

Som investerare i våra fonder bör du precis som vi ha en lång investeringshorisont.