Våra fonder

Vi erbjuder en ädelmetallfond och en global aktiefond med fokus på tillväxtmarknader. Gemensamt för fonderna är att de är; koncentrerade, aktivt förvaltade, har flexibla riskmandat och stort fokus på att leverera hög riskjusterad avkastning till våra kunder.

Ett aktivt förvaltningsmandat ger både möjligheter och risker. För att överträffa index på lång sikt så måste man avvika från mängden. Att vi är aktiva behöver inte betyda att det är hög omsättningshastighet i våra portföljer, bra innehav kan behållas under lång tid medan dåliga säljs av.

Som investerare i våra fonder bör du precis som vi ha en lång investeringshorisont.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.