Våra nyheter för 2019

4/10 2019 Pacifics fonder överlåts från ISEC Services AB till Atlant Fonder AB

Fonderna överlåts för att effektivisera administrationen. Förvaltningsinriktning eller kostnader kommer inte att förändras för fonderna. Finansinspektionen har gett sitt tillstånd till överlåtelsen per den 4 november i år. Information om exakt vad som händer har gått ut till andelsägare via de plattformar där man äger sina fondandelar och man behöver som andelsägare inte vidta några åtgärder i samband med överlåtelsen. Den information som sänds ut till andelsägare finns här:

1/6 2019 Nysatsning på Pacific Multi Asset och Pacific Precious

I februari 2019 fyllde fonderna Pacific Multi Asset och Pacific Precious tre år. Utvärderingen av avkastningen under denna period visar att den tyvärr inte levt upp till förvaltarens eller bolagets mål. Därför går vi nu skilda vägar med Eric Strand, samtidigt som vi tackar honom för hans engagemang i fonderna.

Pacific gillar grundidén i fonderna och vill bygga vidare på dem. Vi väljer nu framöver att fokusera på de delar av förvaltningsstrategierna som fungerat bäst och stärker samtidigt upp resurserna i förvaltningen kring fonden genom den erfarne förvaltaren Mattias Gromark samt genom att Atlant Fonder, som har ett starkt och erfaret förvaltningsteam, kommer att gå in som ny ägare av fonderna. Avgifterna i fonderna kommer efter justeringen fortfarande ligga lägre än branschgenomsnittet, i synnerhet för den här typen av specialfonder.